Studia licencjackie AIB

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • mobilnych i desktopowych systemów operacyjnych,
 • informatycznych, w tym mobilnych i internetowych aplikacji informatycznych,
 • programowania w szeroko użytkowanych we współczesnej informatyce i biznesie językach programowania, na czele z Java, C#, PHP,
 • tworzenia aplikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii i platform informatycznych: Cloud Computing, Big Data, User Experience, Machine Learning, wirtualizacji i innych,
 • funkcjonowania oraz architektury systemów informatycznych zarządzania,
 • projektowania i analizy systemów informatycznych w biznesie, interfejsów użytkownika, technologii formatkowych,
 • testowania oprogramowania i wersjonowanie aplikacji informatycznych,
 • zagadnień biznesowych, użytecznych w aplikacjach informatycznych: bankowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie firmami i instytucjami, rachunkowość, statystyka, ekonometria, ochrona własności intelektualnej,
 • rozwój umiejętności i zdolności dla rozwoju kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, poprzez tematyczne warsztaty i współpracę z parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami,

 

Absolwent posiada następujące umiejętności:

 • programistyczne w kilku językach programowania współcześnie szeroko stosowanych w informatyce na platformach .NET, Java Software Platform,
 • tworzenie aplikacji mobilnych, programowanie na platformach Android i .NET,
 • tworzenie aplikacji informatycznych, internetowych i mobilnych w wielu sektorach biznesu i administracji, jak: gospodarka cyfrowa, przemysł, bankowość, finanse, ubezpieczenia, handel i usługi, transport i spedycja, rolnictwo, inwestycje i nieruchomości, turystyka i hotelarstwo, administracja publiczna, zdrowie, nauka i edukacja, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, zarządzanie firmami i instytucjami
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie oraz administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji bazodanowych, programowanie aplikacji Big Data w środowisku Apache Hadoop,
 • zarządzanie projektami i współpraca w SCRUMowych zespołach informatycznych,
 • doskonalenie i utrwalanie profesjonalnych umiejętności informatycznych, doświadczenia zawodowego i współpracy w zespołach IT poprzez praktyki zawodowe w firmach branży informatycznej w trakcie ostatniego roku studiów dualnych.

 

Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

 • Programista w językach komputerowych C#, Java, PHP, HTML5, Python, JavaScript, Ruby,
 • Programista aplikacji mobilnych na platformie Google Android, aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych,
 • Specjalista systemów operacyjnych MS Windows Server oraz Linux, bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych,
 • Programista serwisów internetowych, w tym dynamicznych serwisów internetowych ASP, bezpieczeństwo serwisów internetowych,
 • Programista aplikacji bazodanowych relacyjnych w językach SQL, T-SQL oraz baz NoSQL, wirtualizacja,
 • Programista aplikacji wieloplatformowych .NET i Java, aplikacje rozproszone w języku Java,
 • Tester oprogramowania: testowanie aplikacji, narzędzia automatyzacji testowania, wersjonowanie aplikacji,
 • Administrator sieci komputerowych: sieci komputerowe routing oraz switching, skalowanie sieci komputerowych, technologie WAN/LAN, sieci bezprzewodowe,
 • Administrator, projektant i programista nowoczesnych technologii Cloud Computing, Big Data, e-learning 2.0, systemów zarządzania treścią CMS, podejścia User Experience,
 • Zarządzanie i praca zespołowa w projektach informatycznych: Agile, Scrum, RUP/UML,
 • Środowisko wielokulturowe.

 

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • krajowe i międzynarodowe firmy informatyczne,
 • działy informatyki firm i korporacji ,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej,
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • portale, serwisy internetowe,
 • we własnych startupach, wspomaganych przez pomorskie parki naukowo-technologiczne i inkubatory.